Navigatie

Gezin

Gezin
Gezin
Gezin

Kunstenaar: Harry Boley
Straatnaam: Busselbundersweg 1
  Veghel
Materiaal: Staal
Jaar van plaatsing: 1994

Omschrijving:

Dit kunstwerk is een sculptuur uitgevoerd in kunststof. Dit werk wordt door zijn eenvoudige, bijna tekenachtige vorm, direct door de kinderen herkend. Het roept door de combinatie van twee grote vormen en een zelfde kleine vorm, de associatie met een gezin op. Het kunstwerk is geplaatst vanwege de realisatie van de eerste accommodatie voor kinderopvang in de gemeente Veghel.Het beeld heeft gezien zijn kleur en vorm een heldere signaalvorm bij het gebouw voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang aan de Busselbunderseweg.

Plattegrond: