Navigatie

Navel in de Oermaas

Navel in de Oermaas
Navel in de Oermaas

Kunstenaar: Stanislaw Lewkowicz (1956 - ) Meer informatie
Straatnaam: Snelweg N279
  Veghel
Jaar van plaatsing: 2013

Omschrijving:

Het kunstwerk van Stanislaw Lewkowicz is een metafoor voor de leylijnen en energielijnen op dit kruispunt van wegen en routes. De dynamiek wordt zichtbaar als een luchtspiegeling op de silowand en de verbindingsbruggen. Het is als het ware een opgetild landschap, een "fata morgana". Het ontwerp bestaat uit een 104 meter lang en 4 meter hoog ledscherm dat als een horizontale lijn over de silowand loopt. De beelden zijn de beweging van de verkeersstroom op de As50, die de wand passeert.

Het dynamische ontwerp, dat een hoogwaardige en innovatieve techniek kent, is een beleving aan de snelweg en vertelt een verhaal in sterke relatie tot en in samenhang met de A50, het mobiliteitsvraagstuk, het landschap, de silo, en de cultuurhistorie (kruispunt van wegen). Dit betekent een versterking van de identiteit van de weg, het gebouw en de kwaliteit van de omgeving. Het doet een appel op fantasie en zet aan tot interactie en beleving van de weggebruiker. Het fungeert als baken voor een groot deel van het traject. Het werk is zichtbaar vanaf de weg, maar is ook zichtbaar vanuit de omgeving.

Plattegrond: