Navigatie

Duizendjarig Woud

Duizendjarig Woud

Kunstenaar: Paul Roncken
Straatnaam: Kofferen
  Sint-Oedenrode
Jaar van plaatsing: 2020

Omschrijving:

Het Duizendjarig Woud Lochtenburg is een betoverend moerasbos. Er groeien uitheemse soorten, van een woudreus en andere groeiers tot ringhagen van zwarte elzen en eenstijlige meidoorn. Je waant je in een exotisch woud waar je de eindeloze tijd kunt ervaren. Er staan bomen die minstens duizend jaar oud kunnen worden, en dus bestand tegen klimaatverandering. Ze zijn in verschillende leeftijdsklasse en variaties aangeplant en kunnen optimaal gedijen in het dynamische milieu van de Dommel. De groene ondergroei verandert door het jaar heen voortdurend. De nieuwe biotoop versterkt de flora en fauna langs de Dommel. 

Het woud staat op een plek die duizend jaar gelden bepalend was voor het ontstaan van Sint-Oedenrode. het thema 'duizendjarig' geeft aanleiding om via dat verre verleden na te denken over een (verre) toekomst en te benadrukken dat geschiedenis, natuur, religie en schoonheid een eeuwigheidswaarde hebben. 

Andere ingrepen die Paul Roncken hier deed, zijn het verleggen van de Dommeldijk, het realiseren van een waterinlaat door het uitgraven van zes waterlijnen op basis van de bestaande rabatten (langwerpige ophogingen tussen greppels) en het aanbrengen van een zwevend cortenstalen pad op de nieuwe dijk.

Meer informatie: www.paulroncken.com

Plattegrond: